Stabilus ir stiprus Wifi ryšys
Užsisakykite dabar
WiFi ryšio stiprintuvas – platus interneto ryšio diapazonas
Lengvas valdymas programėlę
Patogu naudotis visuose namuose
Maža delsa
Išmanus ir lengvas prijungimas
1 WiFi stiprintuvas – namams, kuriems trūksta interneto kokybės.
 • Išplečia esamo WiFi tinklo ribas
 • Sukuria stabilų interneto ryšį
 • Formuoja WiFi stiprintuvų tinką
 • Lengvai prijungiami nauji įrenginiai
2 išmanieji WiFi įrenginiai – optimalus sprendimas mažoms erdvėms.
 • Racionalus sprendimas namams iki 60m2
 • Išplečia esamo WiFi tinklo ribas ir formuoja stiprintuvų tinklą
 • Sukuria stabilų interneto ryšį visuose namuose
 • Lengvai prijungiami nauji įrenginiai
3 išmanieji WiFi įrenginiai – nepriekaištinga interneto sklaida erdvioms patalpoms
 • Sprendimas būstui, kurio plotas iki 120m2
 • Išplečia esamo WiFi tinklo ribas ir formuoja stiprintuvų tinklą
 • Sukuria stabilų interneto ryšį visuose namuose
 • Lengvai prijungiami nauji įrenginiai